اصولی ترین و اساسی ترین موضوع در بهداشت طبیعی

اصولی ترین و اساسی ترین موضوع بهداشت طبیعی این است که بدن خودش به طور خود به خود سم زدایی کند، از خود محافظت کند و خود را سالم نگهدارد. بهداشت طبیعی بر این اصل که تمام نیروهای نگهدارنده جهان در درون بدن انسان است پایه گذاری شده. طبیعت همیشه درست عمل می کند و ماوراء آن چیزی قابل اثبات نیست. بنابراین، طبیعت نمی تواند عملیات و کارهای خودش را خنثی کند. فقط آن زمانی که قوانین طبیعت را شکسته ایم بیماری و ناخوشی به سراغمان آمد. (اضافه وزن -درد و تشویش و نگرانی).

زیباترین نکته درباره بهداشت طبیعی این است که به شما امکان می دهد به وسیله ابزاری کارا و به درد بخور وزن خودتان را کنترل کنید. بعضی از این ابزار ذاتی و فطریند مانند: عقل سلیم، شعور و غریزه و منطق و استدلال. این ابزار انتقادی در درون همه ماست ولی به دلایل مختلف در طی زندگی هر چه کمتر از این نیروها کمک می گیریم. نمی توانم بگویم که تا به حال چند بار شنیده ام که مردم بعد از این که می شنوند چطور بهداشت طبیعی بعضی از موقعیت ها را توضیح می دهد و می شکافد. می گویند: می دانید، احساسی عجیب بعضی وقت ها به من می گوید که این چطور ممکن است واقعیت داشته باشد، ولی نیروهای غریزی و باطنی آنها بعضی وقت ها یک چیزهایی بهشان می گوید ولی فشارهای بیرونی مانع انجام آنها می شود و مردم هم درست عکس آن را انجام می دهند. با گذشت زمان هر چه کمتر به نیروهای درونی و غریزی خود توجه می کنند تا زمانی که دیگر اصلا متوجه آنها نیستند. با مثال های بسیاری راجع به چگونگی استفاده از نیروهای عقلی و غریزی و منطقی برای کنترل وزن بدن در این کتاب آشنا خواهید شد.

بزرگ ترین هدیه، بهترین ابزار و بهتر از هر چیز دیگری بدن انسان است و آن نیروی قادر و بی نهایتی که آن را هدایت می کند. بدن انسان ظریف ترین و دقیق ترین مخلوق طبیعت است. در نیرو، توان و سازگاریش با محیط همتا ندارد. آن نیروی مخفی و ذاتی در بدن ما نیروی بسیار عظیم و گسترده ای است که به طور مثبت و متناوب عمل می کند. قلب انسان حدودا صد هزار بار در طول 24 ساعت می تپد. این اصل را در نظر بگیرید که قلب و سیستم فرستادن خون به تمام بدن را دانشمندان سعی در ساختن آن کرده اند و تا به حال ناموفق بوده اند، 6 کوارت خون را در مسافت بیشتر از 96000مایل در رگ های خونی بدن ما می فرستد. این مقدار مساوی با 6300 گالن است که در طول روز پمپ می شود. یعنی 115میلیون گالن در عرض 50 سال.

در 6 کوارت خون 24تریلیون سلول وجود دارد. در هر دقیقه 7میلیون سلول خونی جدید در بدن ساخته می شود. این سیستم گردش خون قادر است در طی سال ها بی وقفه و بی هیچ خللی در نظمش همچنان کار کند. این فقط یکی از سیستم های بدن ماست! در نظر داشته باشید که زمان این ماشین هم باید در تمام نقاط یکسان باشد تا در عملکردش نقصانی پدید نیاید. این سیستم از درجه ثابتی حدود 98.6 درجه برخوردار است! بزرگ ترین عضو بدن-یعنی پوست-از بیش از 4 میلیون منفذ ساخته شده که دائما مشغول خنک کردن این ماشین است.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: