تأثیر فشارعمودی آب به هنگام استحمام

چنانکه می دانیم، هنگام حمام کردن زیر دوش آب درست به قسمت بالای سر می ریزد، و این ریزش آب بر بالای سر فشاری اندک و مستمر برموها و سطح بالایی سر وارد می آورد، که می توان آن را به قطرات آبی تشبیه کرد، که مدتهای مدید بر روی تخته سنگی فرو می ریزد.

در کوهستانها می بینیم که تخته سنگ خارا در آن قسمت که قطرات آب بطور دائم ریزش داشته ، مقداری فرورفتگی پیدا کرده، و گود شده است.

فشار ریزش آب دوش حمام بر روی سر، بخصوص بر نقاط فوقانی آن می تواند، چنین حالتی را در ریشه موهای واقع در پوست بالای سر در طی سالیان دراز منتها با حالت تخریبی کمتری پیش آورد.

توصیه ی ما این است که در موقع استحمام، نقطه ی فوقانی سربطور ثابت و دائمی در معرض مستقیم فشارآب بر نقطه فوقانی سر بکاهید، چون فشار آب لوله کشی شهری در طبقات فوقانی ساختمانها کمتر و بالعکس در طبقات تحتانی بیشتر است. بنابراین ساکنان طبقات اول و همکف ساختمانها و آپارتمانها، که در لوله ی انشعابی منازل آنها فشار آب با شدت بیشتر جریان دارد، باید به رعایت توصیه ی ما توجه بیشتری بنمایند.

روشهایی که اکنون در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد، به سه دسته تقسیم می شوند :

  1. دوشهای عمودی که درست بر بالای سر قرار گرفته و عمود بر موهای بالای سر عمل می کنند و بر زمین واقع شده اند.
  2. دوشهای مایل که برروی دیوار حمام نصب شده، به صورت مورب، آب را بر روی بدن می باشند.
  3. دوشهای دستی، که اصطلاحاً تلفنی نامیده می شوند.
دسته سوم بهترین آنها می باشد.

بهترین شیوه ی طبیعی استحمام، وارد شدن در آب است، یعنی استقاده از آبهای روان، یا جمع شده در محیط خاص، که نوع طبیعی آن را، در طبیعت به صورت دریا، دریاچه و رودخانه می بینیم و تمدن بشری نیز استخرها، حوض ها و وان را به وجود آورده است.

با ولو کردن سر و موها در آب، نه تنها شستشو و به نحو بهتر صورت می گیرد، بلکه آرامش خاصی نیز به پوست سر داده می شود. بطوریکه، وقتی سرخود را در حوض آبی فرو می بریم، پس از لحظاتی احساس آرامش می کنیم. همینطور شستشوی بدن در آب وان و نظایر آن، از دوش گرفتن زیر دوشهای با فشارزیاد آب که با طبیعت بدن همسازی ندارد، به مراتب بهتر و گواراتر خواهد بود. ضمناً در اینصورت فشار وارد بر موها از طریق دوشها نیز حذف می گردد و در نتیجه صدمه و آسیبی بدنبال نخواهد داشت.

اگر این مسئله را پیش بکشیم، که بانوان نیز با دوش حمام می گیرند، پس چرا این موضوع در رابطه با آنان صدق نمی کند؟ پاسخ ما بدینگونه است.

  1. ریشه ی موهای سر خانمها، نسبت به مردان مقاومتر است.
  2. به علت بلندی و پرحجمی مو های خانمها، آب روی آن غلطیده و کمتر بطور مستقیم با پوست بالای سر تماس پیدا می کند.
  3. خانمها نیز در مواردی که ضعف در مو هایشان پدیدار می گردد، نیز به چنین عارضه ای مبتلا می گردند.
آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: