نگرشی کوتاه به ساختمان قلب و عملکرد آن

قلب هرکس تقریباً به بزرگی و به شکل مشت اوست، و کمتر از نیم کیلو وزن دارد. ما با قلب خود حس نمی کنیم. اما قلب عضو بسیار مهمی در ارگانیسم آدمی است. برای زنده ماندن، خون باید پیوسته در بدن حرکت کند، و هرگز از حرکت باز نایستد، تا به تمام قسمتهای بدن، غذا و اکسیژن برساند، و مواد زائد را خارج کند. خون در سه نوع رگ حرکت می کند سرخرگها، سیاهرگها و مویرگها، و این قلب است که خون را به حرکت می اندازد.

قلب در واقع دو تلمبه پیوسته به یکدیگر است، یک تلمبه، خون را از قلب به ششها می رساند و از آنجا باز می گرداند، و تلمبه ی دیگر خون را به دیگر قسمتهای بدن می رساند، و ارجاع می دهد.

هر نیمه ی قلب دو اتاق دارد. یکی دهلیز است و دیگری بطن.

خونی که از ششها می آید به دهلیز چپ وارد می شود، دهلیز چپ خون را به بطن چپ می فرستد، آنوقت بطن چپ را با فشار به رگ کلفتی به نام آئورت می فرستد، آئورت شاخه هایی دارد که به تمام قسمتهای بدن کشیده شده است. در ناحیه گرد، یک انشعاب از سرخرگ آئورتی به دو قسمت تقسیم می گردد، که بنام سرخرگهای درونی و بیرونی نامیده می شوند. سرخرگ بیرونی به سه قسمت تقسیم می شود و قسمت بیرونی جمجمه و صورت را تغذیه می کند. سرخرگها به شاخه های ریزتری بنام شریان کوچک تقسیم شده، سپس این شریانهای کوچک به مویرگ تبدیل می شوند. در پوست سر، هر رشته مو از مویرگهایی که پیاز مو را در برگرفته اند، تغذیه می شود. خون از این شاخه ها در شریانهای بسیار کوچکی وارد می شود، و از شریانهای وارد سیاهرگها شده، و سیاهرگها خون را به دهلیز راست می برند، خون از دهلیز راست به بطن راست قلب می ریزد، بطن راست خون را به وسیله سرخرگها به ششها می فرستد، خون در شریانهای ششها جریان می یابد، سپس به سیاهرگها وارد شده، به قلب باز می گردد، و دوباره حرکت خود را تکرار می کند، و این دور تسلسل در تمام دوران حیات آدمی بدون وقفه ادامه می یابد.

قسمت بیشتر جدارهای قلب ، از ماهیچه ساخته شده است. ماهیچه های قلب برعکس دیگر ماهیچه های ما، مثل ماهیچه های بازوها و پاها، هرگز از کار باز نمی ایستند و هرگز استراحت نمی کنند. این تلمبه باید همیشه کارکند، هر ضربان قلب، یعنی یک بار منقبض شدن عضلات قلب و ریختن خون در سرخرگها، جهش خون را در هر ضربان قلب، می توان در نبض احساس کرد، و شمارش این جهشها را نبض گیری می نامند.

معمولاً قلب یک کودک از 80 تا 100 بار در دقیقه می زند.

بدین ترتیب می بینیم، که قلب همانند ماشین کامپیوتر، همه فرایندهای سیستماتیک خود را، بدون لحظه ای تأخیر و تأمل، بطور اتوماتیک انجام می دهد، در انسان بالغ تپش قلب در هردقیقه به 70 بار بالغ گردیده در طول سال 792000/36 بار می تپد.

وزن قلب 410 گرم، و در بعضی شرایط استثنایی 400 گرم و یا بیشتر نیز دیده شده است. قلب در فاصله یکسال حدود 850000 ر 32 لیتر خون را، به مغز و سرتاسر اعضای بدن می فرستد. اگر یک انسان حدود یک قرن یعنی صدسال عمر کند، خونی را که قلبش ردودل می کند، بالغ بر 000ر000ر285ر3 لیتر خواهد بود. بدینگونه، متوجه می شویم، که قلب چه وظیفه حساس و مشکلی را به تنهایی انجام می دهد، ولی با همه این احوال باز در مواقعی مشاهده می شود، که خون کمتر به پوست سر و ریشه موها می رسد، و باعث ضعف تدریجی و در نهایت امر، نابودی آنها می گردد.

هم اکنون درآزمایشگاههای مهم جهانی، که شهرت و معروفیتی در امر تحقیقات رشته های پزشکی دارند، به این نتیجه دست یافته اند، که نرسیدن خون به ریشه ی موها، یکی از عوامل عمومی ریزش مو و طاسی سر به شمار می رود.

و-در رابطه با مو، چه وسایلی را باید به کار گرفت و چگونه باید عمل کرد؟

در اینجا موضوع این است، که در رابطه با موچه وسایلی را به کار بگیریم و چگونه عمل کنیم؟

چنانچه استفاده از هر وسیله ای با روال صحیح انجام گیرد، نتیجه ای سودمند حاصل خواهد شد و اگر از راه غیر صحیح و نادرست عمل شود، عواقب زیان باری به دنبال خواهد داشت، در این رابطه وسایل آرایشی را که برای موهای سر به کار می رود، مورد بررسی قرار می دهیم.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: