جه عواملی در بهداشت روانی افراد تاثیر می گذارند؟

نقش جامعه

از آنجا که توجه هرجامعه به مسائل بهداشت روانی رابطه مستقیمی با رشد و اعتلای اجتماعی آن جامعه دارد، از این رو ارائه خدمات بهداشت روانی که هدف آن سالم سازی محیط روانی است، از اهمیت بسیاری برخوردار است.

اجرای برنامه های آموزش بهداشت روانی که در درجه اول اهمیت قرار دارد باید به طرق زیر صورت گیرد.

آموزش و پرورش: مؤسسات آموزشی اعم از کودکستان، دبستان و دبیرستان نقش مؤثری در بهداشت روانی دانش آموزان دارند. برای ایفای چنین نقش پراهمیتی در درجه اول باید اولیاء و آموزگاران مدارس از سلامت روانی کافی برخوردار باشند. حفظ اصول بهداشت روانی در مدارس در حقیقت می تواند دنباله رشد شخصیت در محیط خانواده ها باشد. برنامه های آموزش بهداشت روانی در مدارس باید از طریق آموزگاران و دبیران، انجمنهای اولیاء و مربیان، کتابهای درسی، تشکیل جلسات و سمینارها، روحانیان و رسانه های جمعی به شرح زیرا به اجرا گذاشته شود.

  • نکاتی که آموزگاران باید در نظر داشته باشند عبارتند از :
  • رعایت اصول بهداشت روانی با توجه به فرایند رشد در دوره های کودکی و نوجوانی.
  • توجه به مسائل روانی کودک به منظور کشف سریع کمبودها و نواقص رشد عقلی و عاطفی.
  • بررسی مشکلات و مسائل مربوط به یادگیری و موانعی که در راه خود شکوفایی وجود دارد.
  • به کار گیری شیوه های استفاده از تسهیلات و امکانات موجود محلی و اجتماعی به منظور بهره برداری بیشتر از آنها و تجهیز کادرهای بهداشت روانی موجود.
انجمنهای اولیاء و مربیان:

کوشش و اهتمام انجمنهای اولیاء و مربیان در جهت رفع دشواریهای عاطفی، آموزشی و تربیتی دانش آموزان، برای ارتقای سطح بهداشت روانی آنان بسیار مؤثر است.

انجمنهای اولیاء و مربیان باید به موارد مهم ذیل توجه کنند :

  • واکنشهای درون خانوادگی و بررسی تأثیر این واکنشها بر شخصیت اطفال.
  • بررسی آموزشی خانواده و اهمیت آن در رشد شخصیت.
  • آموزش مفاهیم بهداشت روانی در دورانهای مختلف زندگی.
  • تنبیه و پاداش و نقش سازنده آنها.
  • راهنمایی در پرورش و آموزش عمومی، راهنمایی والدین در به کار بردن روشهای صحیح برای کمک به امر آموزش و پرورش فرزندان خود به نحوی که معیارها و روشهای مدرسه و خانه در این مورد خاص باهم موافق و همگام باشد و از تضاد و ناهماهنگی آنها جلوگیری شود.
آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: