به علت کمبود و گرانی گوشت از پروتئین های غیرگوشتی استفاده نمائید :

انسان امروز ظاهراً همه چیز خوار است و گوشت نیز یکی از مواد مهم غذای او می باشد، بطوری که گاهی اوقات گوشت مصرفی او از گوشت مورد مصرف گوشتخواران خانگی مانند سگ و گربه نیز بیشتر می باشد. اما نتایج تشریح بدن انسان حاکی از آن است که اولاً، دندان های انسان به هیچ وجه، شبیه به دندان گوشتخواران نیست، زیرا گوشتخواران دارای دندان های آسیای ناهموار و برنده بوده و دندان های نیش آنها نیز مانند خنجر تیز و بلند می باشد، که برای دریدن و پاره کردن و خرد کردن سریع گوشت و استخوان مناسب است، همچنین دندان های انسان شبیه دندان ها و فکین علفخواران نیز که برای چرا و جویدن علف مناسب است، نمی باشد. بلکه دندان های آرواره انسان شبیه به دندان های میمون های بزرگ است که اساساً میوه خوار هستند.

ثانیاً بزاق و دستگاه گوارش انسان نه مانند جهاز هاضمه گوشتخواران است و نه مانند دستگاه گوارش علفخواران. یعنی نه مانند گوشتخواران دارای روده کوتاه و معده ای با عضلات قوی است که ضمن هضم سریع گوشت به سرعت بقایای آن دفع گردد و نه مانند روده علفخواران است که دراز و مناسب برای تجزیه و هضم مواد سلولزی سخت می باشد، بلکه معده، بزاق و روده او مناسب برای هضم میوه جات و دانه ها می باشد.

بزاق انسان که به سادگی مواد نشاسته ای را به قند تبدیل می کند با بزاق گوشتخواران متفاوت است و معده نازک او نیز به هیچ روی قدرت تجزیه، تبدیل و هضم معده گوشتخواران را که قادرند ازت حاصله از هضم گوشت را به آمونیاک تبدیل کنند، ندارد و درست از همین جا است که با تجمع سموم و داشتن کبد و کلیه ای که قادر به دفع سموم نیستند، بسیاری از بیماری ها عارض می گردد. از این رو گوشتخواری مختص و به ویژه افراط در گوشتخواری، بسیاری از بیماری های گوارشی و عمومی و روانی را در پی دارد و از همه مهمتر اینکه این نوع تغذیه با تکامل انسانی و روحانی چندان همساز نیست.

طرفداران گوشت عقیده دارند که چون گوشت دارای مواد ازتی و سفیده ای است و این مواد برای ساخت و نمو انساج ضرورت دارد باید از آن استفاده نمود. بدیهی است که این مواد برای بدن ضروری است، ولی آیا مواد دیگری دارای این خواص نیستند، و تنها منبع پروتئینی فقط گوشت است؟ پژوهش های علمی حاکی از آن است که با جانشین کردن مواد دیگری مانند پنیر، شیر، ماست، تخم مرغ ، حبوبات، بادام و گردو و ده ها مواد دیگر نه تنها اتفاق سوئی نمی افتد بلکه تندرستی بیشتری را نیز ممکن می سازد.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: