رابطه غذاها و استرس strees

به قرن بیستم که در قرن استرس نام داده شده است به طوری که در این قرن با آماری که به دست آمده نسبت به قرن نوزدهم تعداد مبتلایان به استرس سی و پنج برابر شده است. به قول دکتر Judith Lin در این قرن کسی را پیدا نمی کنید که نوعی استرس نداشته باشد. یعنی هرکس به نوبه خود به نوعی استرس دچار است.

وقتی شما با تعداد زیادی از افراد سخن می گویید می ببینید که بسیاری از آنها دچار تشویش و نگرانی ، یک فکر آزاردهنده ، بی اعتمادی، خیال ناراحت، رنج درون و امثال آن هستند.

بیکاری، بیماری، شکست در کار، نرسیدن به هدف معین، دوست نداشتن شغل فعلی، آزاردیدن از اقوام و نزدیکان، انتظار ظهور حوادث آزاردهنده، بی پولی، گرفتاری زن و فرزند و شوهر و خواهر و برادر و پدر و مادر، داشتن مشکل مسکن، برخورد ناجور با دوستان و بعضی از علل درونی می تواند از عوامل تولید استرس باشد. استرس وقتی ادامه پیدا می کند. باعث پیدایش Emotion یا هیجان می شود که آن هم سرانجام به درد می انجامد. یعنی بسیاری از کسانی که مدتها از استرس رنج برده اند و آن را درمان نکرده اند به تدریج در بدنشان دردهای مزمن ظاهر می شود که هر روز یک جای بدنشان درد می گیرد بدون آنکه عضوی که دچار درد شده بیمار باشد. این افراد اغلب به بی خوابی نیز دچار می شوند و همین بی خوابی شبانه و درد، به تدریج آنها را از کار بازداشته و برایشان مشکلات فراوان شغلی و کاری ایجاد می کند.

البته بعضی ها در اثر عوامل و شرایطی که گفته شد به استرس بسیار بسیار شدید و تند دچار می شوند ولی بعضی ها مبتلا به استرس خفیف می شوند که مدت زیادی آنها را رنج می دهد و برایشان قابل تحمل است.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: