دلیل پیدایش بیماریها چیست؟

اگر تنها به نشانه ها پرداخته و دلیل پیدایش بیماریها را فراموش کنیم. نتیجه همان می شود که امروز از نظر طب مدرن دلیل پیدایش قسمت اعظم بیماریها مجهول بوده و دلیل پیدایش بخش بزرگ دیگری بر گردن باکتریها و ویروسها گذاشته شده است. حال آنکه باور به اینکه همه بیماریها بروزهای مختلف یک ریشه اصلی یعنی "التهاب بدن" در اثر تجمع مواد زائد می باشند ما را به بررسی ریشه ای علل پیدایش این تجمع، ترمیم و تصحیح آن در نتیجه ریشه کن نمودن بیماری می رساند.

علل ریشه ای بیماری التهاب بدن در اثر مواد زائد چنانکه ذکر گردید در اثر تغذیه غلط، روش ناسالم زندگی، پرخوری، استرس روحی و جسمی، پرداختن به مشاغل بیهوده ، تکراری و خسته کننده، داشتن روابط ناسالم با خود و دیگران و امثال اینها می باشد. بهبود مسئله ای خود بخودی توسط بدن و در نتیجه دفع سموم اضافی و مواد زائد در حد مورد قبول بدن برای ادامه اعمال حیاتی روزمره حاصل می گردد و نه در اثر مصرف دارو . تنها باید با پیشه نمودن اصول اساسی سلامتی شرایط ایده آل را برای بدن فراهم آورد تا این وظیفه حیاتی خود را به انجام رساند.

زمانی که بپذیریم که بیماری عمدتا در نتیجه نحوه زندگی، تفکر و اعمال خود ما بوجود میاید و نه به علل مجهول و نامعلوم و اجرام آسمانی و زمینی، به دست آورد بزرگی دست پیدا می کنیم چرا که مسئولیت سلامت خود را خود به عهده می گیریم. این پذیرش و آگاهی به ما این قدرت و توانایی را می بخشد که با نحوه زندگی خود سلامت خود را بیمه نموده از بیماری ها و مشکلات سلامتی آینده خود جلوگیری نمائیم.

بیمار گردیدن آسان است. در حقیقت نحوه زندگی روزمره بسیاری از ما که به نوعی تبعیت از حرکت کل جامعه بشری است ما را به سمت بیماری سوق می دهد.

برای بیمار شدن می توانیم از توجه و گوش سپردن به پیامهای بدن خودداری کنیم. می توانیم عادتهایی مانند کشیدن سیگار، مصرف الکل و سایر مواد تخدیر کننده یا محرک را دنبال کنیم. می توانیم در مشاغل خسته کننده و تکراری روزمره مان درجا بزنیم. می توانیم برای لقمه ای نان، روح خود و آرزوهای خود را به راحتی در خود خفه کنیم. می توانیم دانه های حسادت، زیاده خواهی، تعصبات مختلف، ترس و نگرانی را در روح خود کاشته همه روزه به آنها سرکشی نموده و آب و کودشان دهیم و بطور کلی می توانیم اصول سلامتی را زیر پا گذارده، با جریان همگانی تبلیغات و تعلیمات شنا کنیم و پیش برویم. برعکس برای سلامتی اما باید آگاه بود و آگاهانه حرکت نمود و اصول و قوانین طبیعی را که ایجاد کننده و حامی سلامتی می باشند دنبال نمود.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: