انسان و ذهن

در طول تاریخ حیات طبیعیِ زمین همه موجودات زنده از قبیل گیاهان و حیوانات تابع یک قانون کلیِ طبیعت به نام "قانون تکامل داروین" بودند. همیشه گونه های سازگارتر و برتر و قویتر گیاهان و حیوانات توانسته اند در زنجیره تولید مثل باقی مانده و بقای گونه خود را در طول زمان از گزند حوادث نابودگر طبیعت حفظ کنند. در مواردی گونه هایی از حیوان و گیاه این حجم از تندخویی مادر طبیعت را

تحمل نکرده و از نقطهای در تاریخ به بعد ناپدید و منقرض شده اند. انسانها هم همپای این مسیر تکاملی به پیش رفتند، اما اختلافی که بین انسان و سایر موجودات وجود دارد این است که در سایر گونه ها صرفا این بقا، بقای برای حیات بود اما در گونه انسان نوعی از رشد و پیشرفت در کیفیت رفتار ،گفتار، زندگی و تمدن نیز به وقوع پیوسته است.

برای مثال جامعه کلاغها از هزاران سال پیش به این سو به جز تغییرات بدنی جزیی برای مطابقت با محیط اطراف خود تغییر خاصی نداشته اند. گونه کلاغ هنوز به تمدن نرسیده است در حالیکه با یک نگاه گذرا می توان به تغییرات شدید و پیشرفت انسانها و جامعه آنها در همین مدت اذعان کرد، می توان این ریسک را هم کرد و پذیرفت که انسان هزار سال آینده نیز در سطحی به مراتب بالاتر از اکنون خواهد بود اما کلاغها اگر سعی کنند از بین نروند فکر نکنم بتوانند تغییر خاصی تا هزار سال آینده بکنند.

بُعد روح:

    1. متعالی ترین بخش این مثلث بُعد روح است که اتصال دهنده وجود انسان به یک ماورا و یک انرژی برتر می باشد. صحبت در این زمینه در تخصص ما و موضوع بحث ما نیست و معمولاً همیشه دین و عرفان جزو معدود مدعیان این حوزه هستند و ادعای تخصص در این زمینه را دارند.
بُعد جسم

:

    1. کالبد فیزیکی این مثلث که دقیقا ظرف وجود انسان میباشد بدن و جسم انسان است. در تقسیم بندی ابعاد وجودی انسان بدن اختیاری از خود ندارد و در سایه مستقیمِ ذهن و روح به سر می برد. در این بُعد انسان با سایر حیوانات مشابه می باشد. جسم ضعیفترین بخش این سه گانه است. متخصصان و صاحبنظران این حوزه، پزشکان، جراحان، دندانپزشکان، متخصصین تغذیه، ورزش، زیبایی اندام، آرایشگران و... می باشند که تلاشهای آنها حفظ سلامتی، ترمیم، زیبایی و تناسب اندام بدن انسان می باشد.
بُعد ذهن :
  1. بُعد سوم یا بُعد ذهن ، تشکیل دهنده روان غیرفیزیکی موجودی به نام انسان است. ریشه و منبع علل رفتاری ،گفتاری، عملی، منطقی خِرَد و هوش در انسان می باشد. نرم افزار سیستم پیشرفته و پیچیده وجود انسان که وظیفه هماهنگی بین سایر ابعاد وجودی انسان را نیز بعهده دارد. حیوانات از ذهنی که به اینصورت انسان در اختیار دارد برخوردار نیستند بلکه ذهن در حیوانات یک پدیده غریزی است که منجر به یکسری رفتارها و تمایلات ذاتی مشترک در افراد آن گونه می شود و کمترین قابلیت آموزش و یادگیری را دارد. در حیوانات ذهن یک کدنویسی ثابت، ساده و کمتر قابل تغییر است که طبیعت متناسب با نوع آن گونه و مقتضیات حیات و زندگیش درون آن قرار دادهاست و درگذر زمان تحت تاثیر قاعده تکامل این کدگزاری که ذهن غریزی آنها می باشد اندک اندک تغییرات جزیی پیدا کردهاست تا آن گونه بتواند بقا پیدا کند. بنابراین ذهن انسان با حیوانات اصلا قابل مقایسه نیست، در نوع ساده تر موجودات زنده یعنی گیاهان این مقدار ذهن غریزی باز سادهتر و ابتدایی تر می شود.
آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: