چه عواملی باعث رفتارهای نامناسب انسان در روابط بیرونی می شود؟

در زندگی لحظات بسیار اندکی پیش میآید که بدونِ اختیار و ناخواسته، این اتفاق برای اغلب ما می اُفتد و انطباقِ ذهن با خودِ واقعی اندکی به هم میریزد طوری که خودِ شخص یا اطرافیانِ نزدیک، در آن لحظات متوجه تغییر میشوند )در حوادثی مثل از دست دادن عزیزان، تصادف، فقر، بیماری مزمن و.... ) ولی ذهنِ انسان این قابلیت را دارد که سریعا حالت همپوشانی و انطباق را ایجاد کند و مجددا خودِ واقعی را در سایه خود پنهان نماید دقیقاً مثل کسوفِ خورشید که چهرۀ خورشید پشت ماه پنهان می شود، خورشید اندازه ماه نیست اما فاصله و زاویه جوری هماهنگ میشودکه قرص ماه، قرص خورشید را از دید ناظر زمینی پنهان میکند. دقیقاً همین اتفاق توسط ذهن و منِ ذهنی برای خود واقعی پیش میآید و چهره خود واقعی پشت سیمای ذهن پنهان میشود و ناظر بیرونی ذهن را می بیند تا خودِ واقعی را.

آن چیزی که باعث رفتارهای نامناسب انسان در روابط بیرونی می شود و آنچه که باعث عدم موفقیت او در زندگی میگردد همین حالت متداولیست که ذهن، کنترل خودِ واقعی شخص را به عهده میگیرد. نزاعها و برخوردها و قتلها و نابهنجاری ها و شکست ها به همین دلیل رخ میدهد و پشیمانی احتمالی بعد از آن دقیقاً یکی از نشانه های بروز خودِ واقعی در برابر عملکرد ذهن میباشد.

اما باید چه کرد؟ در انتهای این فصل با همه این توضیحات رسیدیم به عنوان کتاب که هدف ماست. ما باید بتوانیم بر ذهن و منِ ذهنی تسلط پیداکنیم و آن را به همان کارکرد اصلی خود که معاونت به ما در انجام امور است برگردانیم. ذهن هر انسانِ بالغ ، به مدت سالیانِ حیاتش یکه تازی کرده و کنترل او را به دست گرفته است، طبیعی است که از قدرت و اعتبار و نفوذی برخوردار شده باشد که جدال و مبارزه با آن را سخت تر کند. برای شروع این مبارزه به جهت به

کنترل در آوردن ذهن ، اول باید ذهن و ساختار آن را شناخت و رفتارهای آن را فهمید و سپس برای کنترل بر آن از عادات قبل دست برداشته و با رفتارهای آگاهانۀ جدید او را به دام انداخت.

شخصی که بتواند ذهن خود را به کنترل در بیاورد بر رفتارها و ارتباطات و روابط خود تسلط خواهد یافت و اولین گام را به سوی موفقیت های شخصی و در نتیجه جمعی خواهد برداشت و ضمناً نسل بعد از خود را، از کودکی مسلطِ بر ذهن و آگاه تربیت خواهدکرد که به مراتب سریعتر از یک انسان بالغ این امر ممکن میشود. در فصل های آتی ما ابتدا به بررسی ساختار ذهن خواهیم پرداخت و ذهن انسان را تجزیه تحلیل خواهیمکرد، با رفتارهای این موجود آشنا خواهیم شد سپس نسبت به کنترل ذهن و مدیریت آن در عرصه زندگی راهکارهایی را بیان خواهیم کرد.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: