ذهن انسان به چند بخش تقسیم میشود ؟

البته قصد من بررسی کامل و علمی مساله نیست چرا که مطمئنم همان ذهنی که الان در کنار خوانندۀ محترم به امر مطالعۀ این کتاب می پردازد با وجود تلاش صاحبش(که شما باشید) برای خودشناسی و میل به آرامش، بی شک شما را نهیب خواهد زد که این کار بیهوده است رهایش کن و به کار دیگری که من دوست دارم بپردازد. اتفاقی که در همه حرکتهای بشر به سمت کمال و درستی، در قالب تنبلی و مخالفت ظاهر میشود ولی شخصاً معتقدم کسی که آن تکان اولیه درونش به وقوع پیوسته است بی شک راه را برای آشنا شدن با دنیای زیبا و آرام پسِ این ذهن ادامه خواهد داد و پیروز خواهد شد.

ذهن انسان به مانند یک کوه یخی شناور در اقیانوس بیکران میباشد.کسانی که با علم فیزیک آشنایی دارند میدانند که وقتی یک کوه یخی در اقیانوس شناور است 9 برابر آنچه که از کوه یخی در بیرون از سطح آب میبینیم داخل آب پنهان است.

ذهن انسان به دو بخش تقسیم میشود :

  1. ذهن هوشیار یا خودآگاه که قابل درک و مشاهده است. هوشیاری و خودآگاهی یعنی دقیقاً آن بخشی از ذهن که متوجه خودش و صاحبش که خود واقعی می باشد هست. این بخش تا زمانی که بیداریم حضور دارد و به فعالیت مشغول است. بخش هوشیار یا خودآگاه قسمت کوچکی از ذهن میباشد. عمدۀ بخش ذهن هوشیار یا خودآگاه را منِ ذهنی یا ایگو تشکیل میدهد. در حقیقت بحث ما حول این منِ ذهنی می باشد.
  2. ذهن ناهوشیار یا ناخودآگاه که همان بخش پنهان و عظیم کوه یخیِ ذهن انسان میباشد. ذهن هوشیار نسبت به این بخش خودآگاه نیست و در یک تعامل دائمی پنهانی با این بخش ذهن مشغول است. ذهن ناهوشیار و ناخودآگاه در خواب و بیداری فعال است. نکات بسیار جالب و مهمی در رابطه با این بخش ذهن وجود دارد که به آن خواهیم پرداخت.
آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۲ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: