منظور از آنیما و آنیموس چیست ؟

در ناخودآگاه هر انسان بخشی وجود دارد به نام آنیما و آنیموس. این بخش خیلی موضوع بحث ما در این کتاب نیست و صرفا از بابت اینکه در حال توضیح ساختار ذهن انسان را از دید روانشناسی تحلیلی یونگ هستیم سعی میکنیم اشارهای به آن داشته باشیم.

هر زن و مردی در وجود خویش با عنصر دیگری که از جنس مخالف است در ارتباط است. آنیما عنصر زنانه درون ذهن مرد و آنیموس عنصر مردانه درون ذهن زن است که هر دو به طور ناخودآگاه با آن در ارتباط هستند.گویا یونگ پی برده بود که انسان در سطح ذهن دارای جنسیت نیست و جنسیت بارز زن و مرد فقط در سطح بدن فیزیکی مطرح میباشد، انسان در سطح ذهن دارای هر دو صفت زنانه و مردانه می باشد. وجود آنیما و آنیموس در روان ناخودآگاه افراد حس نیاز به زن و مرد ایده آلی را در وجود مرد و زن ایجاد میکند و در دنیای واقع به دنبال نیمۀگمشده خود از جنس مخالف میگردد تا بتواند به وحدتی برسد که در سطح ذهن مخنث) نه زن و نه مرد (میباشد. در شکل گیری این زن ایدهآل )آنیما( درون ذهن مرد و یا مرد ایده آل )آنیموس(درون ذهن زن، والدین نا همجنس )مادر برای پسر و پدر برای دختر(بیشتر موثر بوده اند اما گویا به اعتقاد یونگ ریشه آنیما و آنیموس میتواند عمیق تر از این حرفها باشد و به ناخودآگاه موروثی جمعی که از تبار خود و قبل ترها به دست آمده است برسد.

شاید به عبارتی بتوان گفت که یونگ هیچ وقت جرات نکرد که بگوید اینها حافظۀ ذهنی انسان از زندگی های قبلیش میباشد که با خود حمل میکند و هر بار که در زندگیهای قبل مرد یا زن بوده تصویری از جنسیتهای مختلف خود را در روان خود ثبت و ضبط کرده و همیشه این تمایل به جنس مخالف در زندگی کنونیش را در روان خود دارد و بعبارتی بر تناسخ صحه بگذارد. ادامه این بحث ما را از هدف اصلی دور میکند علاقمندان به این مبحث میتوانند با مطالعه کتابهای روانشناسی تحلیلی یونگ بیشتر با ایم مفهوم آشنا شوند ولی همینقدر بدانیم که جنسیت در سطح جسم فیزیکی معنا دارد و در سطح بالاتر برای ذهن و روح مفهوم جنسیت بی معناست

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۹ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: