اعتیاد خانمان سوز آفت من ذهنی

واقعیت این است من هم که سالیان دراز با بحث منِ ذهنی و کنترل ذهن همنشین هستم کماکان در خطر ابتلا به آفت های منِ ذهنی از جمله اعتیاد هستم. فکر بد نکنید اعتیاد فقط مواد مخدر و دارو نیست هر رفتار که ما به انجام آن عادت کنیم و آن رفتار بر ما تسلط یابد به طوریکه متوجه نشویم داریم به وقت و انرژی و منابع خود و اطرافیانمان آسیب می رسانیم یک اعتیاد است و باید از آن رهایی پیدا کنیم چرا که این بار منِ ذهنی کنترل ما را به دست گرفته و آنقدر به آن اعتیاد ادامه میدهد که حتی مایی که بستر ظهور و بروز او هستیم را نیز نابودکند. مواد مخدر، سیگار، میل به خرید، مشروبات الکلی ، سکس، شرط بندی و قمار و دهها عمل دیگر میتواند در صورت افراط در انجام با شما کاری کند که در چرخۀ خود تخریبی حیرت آوری وارد شده و بدون اینکه متوجه شوید آرام آرام تحلیل بروید در چنین مواقعی به بازخوردهای اطرافیانتان از خود توجه کنید و سریعا در حالتی از خودآگاهی متوجه خودتان و رفتارتان شده و از این خلسه نابود کننده بیدار شوید و نجات یابید. برای غلبه بر یک رفتار اعتیادی سعی کنید یکی از اطرافیان و دوستانی را که به او اعتماد دارید را مامور خودآگاه کردن خود در این زمینه بکنید تا مواظب این باشد که شما به سوی آن رفتار مجددا جذب نشوید، فضای اطراف خود را از لحاظ حضور افراد یا وجود محرکهایی که شما را به سمت آن رفتار اعتیادی تشویق میکنند پاک کنید و سعی کنید با کنترل منِ ذهنی بر فشارهای او جهت این کشش غلبه کنید. وقتی شما به یک رفتار ناپسند خودآگاه بشوید گام بزرگی برای غلبه بر آن برداشته اید.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: