آینده نگری و تجسم نتایج اعمال ، راهی جهت کنترل ذهن انسان

سعی کنید در اتفاقات و امور مهم، سخت، بحرانی، و تعیین کننده زندگی خود که برای آن تلاش کرده اید یا برایتان ناخواسته پیشآمده و درون آن قرار گرفته اید به طور آگاهانه پایان آن را همه جوره ببینید هم مثبت هم منفی، نترسید از اینکه نتایج محتمل را تجسم کنید. مثلا قصد دارید در یک آزمون مهم زندگی مثل کنکور یا استخدام شرکت کنید حتما و حتما در کنار تلاش و برنامه ریزی مستمری که برای رسیدن به پیروزی می کنید تمام احتمالات ممکن در نتیجه نهایی را در ذهن خود ببیند نگذارید هیچ احتمالی باشد که شما متصور نشده اید، همیشه در هر روندی متغیرهایی وجود دارند که در اختیار ما نیستند و ما کنترلی بر آنها نداریم و گاهاً در مسیر انتخابهای ما قرار گرفته و نتیجه ای به جز آن چیزی که میخواهیم و هدف گذاری کرده ایم را رقم میزنند، اگر خود را با رویارویی با این نتایج که مطلوب ما نیستند از قبل آماده نکنیم شوکه میشویم و از لحاظ روانی دچار آشفتگی و یاس شده و چه بسا انگیزۀ خود را برای اهداف بعدی از دست بدهیم وقتی خدای نکرده یکی از نزدیکان و عزیزانمان دچار بیماری مزمن و سختی میشوند باید با حفظ روحیۀ تلاش برای درمان و امیدواری به بهبودی همیشه این احتمال را هم ببینیم که ممکن است آن فرد خدای ناکرده از این بیماری تلف شده و از دنیا برود، نترسید به ذهن آوردن چنین احتمالی باعث نمیشود که شما آن نتیجه را خلق کنید بلکه به شما کمک میکند ذهناً آمادگی مواجه شدن با پیشامدهای ممکن را داشته باشید تا در صورت وقوع به هم نریزید و مدیریت ذهنی خود را از دست نداده و در عین حال به سایر نزدیکان در تحمل این نتیجه سخت و دشوار کمک کنید تا این سختی و مصیبت را رد کرده و به تعادل برسید. اصولاً منِ ذهنی جوری ساخته شده است که همیشه ما را از تجسم احتمالات بد و غیر دلخواه در نتیجۀ یک عمل ترسانده و دور میکند و همین باعث میشود که ما هیچگاه از لحاظ روانی برنامهای برای رویارویی با این نتایج احتمالی نداشته باشیم. برای یک گروه نظامی هم گاهاً مانور ساختگی جنگی ترتیب میدهند تا افراد بتوانند برای رویارویی با شرایط واقعی جنگی آمادگی لازم را کسب کنند این دوراندیشی در نتایج ممکن یک مانور برای ذهن شماست تا آماده هر رخدادی باشد.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: