عسل شربت شفا بخش

حضرت علی (ع) فرموده است : «شربتی از عسل و آب باران فراهم سازید و این شربت شفا بخش را به جای شراب بنوشید.»

به سند معتبر از امام صادق (ع) منقول است : «شخص بیمار شد، حضرت علی (ع) به او فرمود یک در هم از مهری که به همسرت داده ای بطلب که به تو ببخشد و با آن عسل بخر و با آب باران مخلوط کرده و بخور. این شخص چنین کرد شفا یافت. علت را پرسیدند آن حضرت فرمود که اگر همسران شما از مهر خود به طیب خاطر چیزی به شما ببخشند. بخورید گوارا باد با عاقبت نیک. و درباب عسل می فرماید که در آن شفاست از برای مردمان و در مورد آب باران می فرماید که فرستادیم از آسمان آبی مبارک. پس در اینجا گوارایی، حسن عاقبت و برکت و شفا همه جمع شد.»

در حدیث دیگر منقول است که پیرمردی به خدمت امام صادق (ع) آمد و عرض کرد دردی دارم که اطباء برای درمان آن شراب نوشته اند و می خورم. حضرت فرمود : که چرا مداوا نمی کنی خود را با آبی که خدا فرستاده است و همه چیز به آن زنده است. گفت با من سازگار نیست. فرمود چرا عسل نمی خوری که شفای مردمان گردانیده است ؟ گفت بدستم نمی آید مجددا فرمود چرا شیر نمی خوری که گوشت و استخوان از شیر پرورده است ؟ گفت با طبعم موافقت نمی کند گفت می خواهی که تو را رخصت دهم که شراب بخوری ؟ والله که هرگز نخواهم کرد.

 

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۲ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: