اولین نشانه یک تکنیک نقاب برداری موفق پایین آمدن شدید تُن صدا و سطح تهاجمی سمت مقابل همراه با یک جمله حاوی نفی بیان شما که در حقیقت یک جور تایید ضمنی آن می باشد است. مثلا در پاسخ خواهید شنید:" نه اتفاق خاصی نیفتاده من خوبم فقط این آقای فلانی اصرار داره این

  • زود انجام بشه و... "
  • تکنیک نقاب برداری شما همچون یک قیچی روند حرکتی سمت مقابل را قطع کرده و منِ ذهنی او را در محل و زمان حاضر احضار می کنید نتیجه این میشود که یک رفتار نادرست که می توانست به سمت هم افزایی و یک نتیجه نامطلوب برود جای خود را به صلح، آرامش و هم اندیشی بدهد. هیچ وقت یادم نمیرود سالها پیش به هنگام رانندگی اشتباه کردم و جلوی یک اتومبیل دیگر پیچیدم راننده آن اتومبیل خیلی ناراحت شد و با بوق و چراغ سعی کرد به من بفهماند من کار اشتباهی کردم، خودم هم فهمیدم که کار اشتباهی انجام داده ام اما طرف بیخیال نمیشد و دنبالم آمد تا پشت چراغ قرمز صاف وایستاد کنارم و شیشه ماشین و پایینداد و شروع کرد به داد و بیداد و ناسزا گفتن. در آن لحظه چون بواسطه عملِ من انرژی از دست داده بود منِ ذهنی او حریصانه سعی در این داشت که من را عصبانی کند تا با هم افزایی او، در یک مجادله لفظی یا اگر پیشآمد فیزیکی به او انرژی خود را ببازم اما من در کمال خونسردی لبخندی از روی عذرخواهی زدم و گفتم": دوست عزیز حق کاملا با شماست اشتباه از من بود از بی خوابی و خستگی بود شما ببخشید."قیافه طرف بعد این جمله من دیدنی بود یکهو آرام شد و کلا بیخیال شد و رفت. در زندگی زن و شوهری هم زمانهایی است که این تکنیک میتواند به خوبی از تشنج و دعوا و هیاهو برای هیچ جلوگیری کند.

 

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: