محاسبه جثه (استخوانبندی) :

اندازه جثه                  مردان                      زنان

کوچک                     4/10<                    11<

متوسط                     4/10-6/9                11-1/10

بزرگ                       6/9>                      1/10>

وزن سلامت :

18 تا 35 سال :                    19 تا 25 = BMI

 بالای 35 سال :                              21 تا 25 =BMI

اندازه گیری قد باید بدون کفش در حالت ایستاده، پاشنه ها، کپل ها، کتف ها، و پشت چسبیده به دیوار، با نگاه به جلو و نه بالا (خطی که گوش را به چشم وصل می کند باید به دیوار عمود باشد) و از قد سنج های دیواری استفاده شود.

به عنوان یک روش ساده تر و عملی تر می توان از 22/5= BMI استفاده نمود. همانطور که در قسمت قبلی به آن اشاره شد BMI بین 20 تا 25 محدوده طبیعی قلمداد می شود، پس بدین ترتیب با ضرب مجذور قد هر شخص بر حسب متر در عدد 5/22 (میانگین دو عدد 20 و 25) می توان حدود وزن ایده آل را به دست آورد. به عنوان مثال در یک فرد با 180 سانتی متر قد:

8/1 را به توان 2 می رسانیم = 24/3 و سپس آن را در در عدد 5/22 ضرب می کنیم 24/3×5/22=9/72

 

 

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: