ترکیب ژنتیکی

هر کودک ترکیب ژنتیکی منفردی را از هر دو والد به ارث می برد.

ژن چیست ؟

یک ژن بخش بسیار کوچکی از مولکول DNA (دزوکسی ریبونوکلئیک اسید) بوده که توسط کروموزوم حمل می شوند. این کروموزوم ها هستند که حاوی DNA می باشند. در هسته هر سلول بدن، در حدود 000/50 واحد ژن وجود دارد که در بین 23 کروموزوم تقسیم شده اند.

نقشه ژنتیکی

ژن ها بر روی تکامل و شکل گیری و عملکرد کلیه ارگان ها و سیستم های بدن نقش و تأثیر مستقیم دارند.

آنها الگوی رشد بدن را مشخص می کنند، همچنین طول عمر، تولیدمثل و پیری و مرگ هر عضو به آنها وابسته است. زیرا کلیه سلول های بدن (به غیر از سلول تخمک در زنان و اسپرم در مردان) توسط یک تخم بارور شده به وجود آمده اند و از این رو محتویات ژنتیکی تمام سلول های بدن باهم یکسان است.

البته کلیه ژن های موجود در یک سلول فعال نیستند و موقعیت و عملکرد سلول فرد مشخص می کند که کردام گروه از ژن ها فعال می باشند. به عنوان مثال : گروه ژن های فعال در بافت استخوان و سلول های خونی باهم متفاوت هستند.

به غیر از دو قلوهای همسان ژن های هر فرد منحصر به خود بوده و ترکیبات ژن ها در هر فرد منحصر به خودش است و این ژن هر فرد است که باعث تفاوت هایی از نظر قد، رنگ چشم و مو، وضعیت بدن و جنسیت در بین افراد می شود. با شناخت ژن های وراثتی که هر فرد به ارث می برد، می توان مشخص کرد که آیا او مستعد ابتلا به بیماری و یا نقاص خاص خواهد بود یا خیر.

ژن ها به صورت جفت در امتداد کروموزوم ها نگاه داشته می شوند و هر ژن یا غالب است یا مغلوب. یک نقص ژنتیکی قابل تشخیص در نتیجه وجود ژن غالب یکی از جفت ژن های قرار گرفته در طول کروموزوم ایجاد می شود.

ژن های مغلوب

تنها زمانی که دو ژن مغلوب وجود داشته باشند، بیماری واضح ایجاد می کنند.

 

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۲ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: