کروموزوم ها

23 جفت کروموزوم به صورت ساختمانی ریسمانی شکل در هسته هر سلول بدن وجود دارند؛ به جز سلول های تخمک و اسپرم. سلول های تخمک و اسپرم معمولاً تنها حاوی 22 جفت کروموزوم به اضافه یک کروموزوم X و یا یک کروموزوم Y هستند. هر کروموزوم خود حاوی هزاران ژن است که به صورت یک طبقه بندی منحصر به فرد در سراسر طول کروموزوم قرار می گیرد.

کروموزوم ها از دو زنجیره DNA ساخته می شوند که این دو زنجیره در کنار هم همانند یک نردبان قرار می گیرند. این دو زنجیره نردبانی شکل به حالت مارپیچی به دور هم چرخیده و تحت عنوان «مارپیچ دوتایی» خوانده می شوند.

هر DNA دارای 4 بخش است که ترکیبات مختلفی دارند، و هرکدام از آنها دستور خاصی برای تنظیم کلیه فعالیت های بدن صادر می کنند.

اختلالات کروموزومی معمولاً در طی تقسیم کروموزومی و در شکل گیری تخمک و اسپرم، یا در تقسیمات اولیه سلولی و در تخم بارور شده ایجاد می شوند.

ناهنجاری های مربوط به کروموزوم جنسی، در نتیجه نقص در تکامل جنسی ایجاد و باعث نازایی و گاهی عقب ماندگی ذهنی می شود.

این اختلالات را می توان با تجزیه کرموزوم ها را تشخیص داد، یکی از روش ها در مشاوره ژنتیک استفاده می شود.

مارپیچ دو تایی : دو شاخه DNA 46 کروموزوم را تشکیل می دهد و یک نردبان مارپیچی دراز را می سازد.

  1. چهار پایه سازنده DNA عبارت اند از : آدنین، سیتوزین، گوآنین و تیامین که در شکل مشاهده می شوند.
  2. مولکول های حاوی فسفات و قند، لبه خارجی نردبان DNA را می سازند.

 

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۱ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: