عواملی که هر شخص برای تقویت اراده باید به آن ها پایبند باشد :

الف) مقاومت :

روان شناسان از آن به عنوان «اصل تسلیم ناپذیری» یاد می کنند معنای مقاومت آن است که انسان در برابر شکست ها و ناکامی ها ایستادگی کند؛ زیرا برخی از شکست ها زمینه پیروزی های بزرگ را فراهم می کند. یکی از نویسندگان می نویسد : هرگاه برایتان مسئله ای پیش آید که به نظر بسیار مشکل، نا امید کننده و غیر قابل حل می رسد، آنچه شما را تا حصول پیروزی یاری خواهد کرد، اصل "تسلیم ناپذیری" است.

ب) امید داشتن :

دومین اصلی که نقش بنیادی در تقویت اراده دارد، امیدواری است. انسان باید در زندگی با امید زندگی نماید. یاس و نا امیدی انسان را از رسیدن به هدف باز داشته و روند زندگی را دچار مشکل می کند.

ج) مبارزه با عادات ناپسند :

یکی از عوامل مهم تقویت اراده، مبارزه با  است؛ از این رو باید سعی شود که با عادت های بد تغذیه ای و رفتارهای غلط (که انسان را به سوی چاقی می کشاند) مبارزه شود. ویلیام جمیز روان شناس معروف می گوید : «یک نه گفتن به عادت بد (یا خوراکی که دوست دارید) موجب می شود شخص برای مدتی تجدید قوا کند و بدین وسیله ضعف اراده خود را به تدریج برطرف سازد.»

د) تلقین به داشتن اراده قوی :

ه) داشتن هدف روشن :

متاسفانه آن عده که دچار ضعف اراده می شوند و از فعالیت های موفقیت آمیز دست بر می دارند، آنانی هستند که هدف معین و تعریف شده ندارند یا اهداف بسیار بزرگ و دست نیافتنی برای خود تعریف می کنند یا یک هدف قابل دستیابی را در سریع ترین زمان ممکن می خواهند. این افراد برنامه کاهش وزن خویش را در نیمه راه رها می کنند.

و) تمرین تمرکز حواس :

تمرین تمرکز حواس یکی از راه های تقویت اراده است. برای تمرکز حواس باید نظم و انضباط در همه امور زندگی ایجاد کرده و با برنامه ریزی فعالیت های خویش را پیش برد.

ز) انجام وظایف الهی :

یکی از عوامل مهم تقویت اراده، انجام وظایف الهی و حاضر دانستن خداوند در همه صحنه های زندگی است.

ح) اعتماد به نفس :

خود باوری نیز عامل مهم تقویت اراده است. اگر انسان استعداد و قابلیت های خویش را بشناسد و باور کند که توان انجام خیلی از چیزها را دارد، در تصمیم گیری خویش دچار مشکل نمی شود.

ط) بهره گیری از سر گذشت انسان های با اراده :

خواندن سرگذشت انسان های با اراده و یا صحبت کردن و تبادل نظر با آنان (افرادی که در کاهش وزن موفق بوده اند) عامل تعیین کننده ای در تقویت اراده است. خواندن زندگینامه انسان های با اراده موجب می شود که آدمی در برابر عواملی که موجب ضعف اراده می شود، مقاومت نموده و عوامل تقویت اراده را تجربه کند، مثلاً یکی از عوامل موفقیت «پشتکار» است.

 

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۱ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: