وقتی در هر انگشتی انگشتر می اندازید، نماد و نشانه های متفاوتی دارد.

انگشت کوچک: (فراست، ارتباطات و هوش). انگشتر در انگشت کوچک، در اکثر فرهنگ ها هیچ ارتباط مذهبی یا فرهنگی ندارد. انگشتر در این انگشت سعی در نمایان کردن فرد دارد و می تواند نشان دهنده این باشد که فرد مذاکره کننده خوبی است. انگشتر در انگشت کوچک دست راست نیز می تواند حالت حرفه ای بودن به شخص بدهد.

انگشت انگشتری: (عشق به زیبایی، خلاقیت و ارتباط با دیگران). به طور نمادین، انگشت انگشتری با کره ماه، خلاقیت و زیبایی در ارتباط است. و به خوبی نیز با روابط عاشقانه نیز ارتباط دارد. در بیشتر کشورها و تمدن ها انگشت انگشتری با ازدواج و حلقه ازدواج پیوند خورده است.

انگشت میانی: (مسئولیت پذیری، زیبایی و خودشناسی). انگشتر در انگشت میانی با کمال تعجب نامتداول است. تفسیر انگشتر در انگشت میانی گسترده است. هر کس می تواند نماد مربوط به خود را برای انگشتر در این انگشت داشته باشد.

انگشت اشاره: (رهبری، عزت نفس و اقتدار). انگشتر در انگشت اشاره دست فعال، باعث نمایان شدن عزت نفس، اعتماد به نفس و قدرت رهبری فوق العاده است. در دست غیر فعال، نشان دهنده پذیرش رهبری دیگران است.

انگشت شست: (خود رایی) انگشتر در انگشت شست دست فعال، جاه طلبی فرد را نمایان می کند. انگشتر در انگشت شست دست غیر فعال، درگیری درونی را نشان می دهد.

 

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۳ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: