پژمان جمشیدی در جمع بازیگران فیلم جهان با من برقص خاطره ای شنیدنی از علی مصفا نقل می کند.

پژمان جمشیدی در فیلم جهان با من برقص با علی مصفا هم بازی بود و علی مصفا از بازیگران بسیار خوبی است که همواره برخی از بازگیران خاطرات جالبی از این بازیگر نقل کرده اند.