مصطفی راغب، خواننده پاپ در همایش «نشان ارادت» گفت: هیچ وقت ترس از دست دادن فالور نداشتم.

او گفت: اوایل هواداران در جریان اعتقادات من نبودند و فکر می‌کردند دارم نقش بازی می‌کنم.

راغب افزود: من هیچ وقت ترس از دست دادن فالور نداشتم، همیشه گفتم امام حسین برکت می‌دهد و کسانی که اتمسفرمان با هم یکی است یکدیگر را پیدا می‌کنیم.