هانی کرده یکی از اراذل و اوباش معروف پایتخت برای مراسم خاکسپاری پسر جوانی به بهشت زهرا می‌رود و در حالیکه جمعیت زیادی در این مراسم خاکسپاری در قطعه ٢٣١ حضور داشتند از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفت و ۴ ضربه چاقو هم به او خورد.

هانی