صادق بوقی پیرمردی که این روزها نام او در فضای مجازی پر شده و آهنگ اعو اعو در بازار رشت خوانده بود این روزها موزیک ویدیویی حرفه ای منتشر کرده که قسمت دوم آن نیز فضای مجازی را منفجر کرد.