مرگان فریمن بازیگر سرشناس هالیوود او همیشه گوشواره‌های خود را به گوش دارد چون ارزش آن‌ها به قدری است که اگر در جایی دور یا غریب فوت کرد، هزینه‌ی تابوت او فراهم شود.

مورگان