اخیرا یک ویدئو در فضای مجازی وایرال شده است که در آن تصاویر بازیگران ایرانی به عنوان ثروتمندترین بازیگران به نمایش گذاشته شده است. مطابق آنچه در این تصاویر مشهود است، بسیاری از این بازیگران ایرانی محل درآمدی غیر از حرفه اصلی خود را دارند. اغلب بازیگران در حوزه مدلینگ و تبلیغات ورود پیدا کردند و روی درآمد آنها تاثیر گذاشته است.

همچنین برخی از این بازیگران ایرانی دارای همسر پولدار هستند و همین اتفاق باعث افزایش ثروت این بازیگران شده است. بیشترین درآمد بازیگران از محل انتشار پست تبلیغاتی در اینستاگرام آنها است.