ماهسون خواننده معروف ترک در یک کنسرت با آهنگ صادق بوقی می رقصد. صادق بوقی پیرمرد رشتی که این روزها کلیپ آهنگ و رقص او در فضای مجازی فراگیر شده است در کنسرت بهنام بانی نیز حضور داشت و اکنون مهسون خواننده معروف ترک با اهنگ او می رقصد.