مازیار لرستانی بازیگر تغییر جنسیت داده که سالها با نام شهره لرستانی بازی کرد و بعدا نام مازیار را برای خود انتخاب کرد اکنون در یک تئاتر حضور دارد و عکسی از او با شقایق فراهانی منتشر شده است.

مازیار لرستانی