رضا رویگری بازیگر سینما و تلویزیون در ویدئویی از پسرش خواست که برگردد.رضا رویگری در این دویئو می گوید که خیلی تنهاست و دلش برای پسرش تنگ شده است و جز خدا دیگر کسی را ندارد.