ویدویی دیدنی و شنیدنی از صدای دوبلورهای برجسته کشور که بسیار خاطره ساز است.

در این ویدیو از منوچهر والی زاده تا سعید مظفری و ژاله علو و خسروخسرو شاهی حضور دارند.