به تازگی فیلمی از کل کل علی صادقی با رضا عطاران منتشر شده است که بسیار دیدنی است.

علی صادقی و رضا عطاران هر دو از بازیگران به نام طنز ایران هستند و البته رضا عطاران کارگردانی نیز می کند و علی صادقی در حوزه موسیقی نیز فعالیت دارد.