بخشی از اهنگ احسان خواجه امیری بر روی سکانسهایی از فیلم های مطرح تدوین شده است که بسیار دیدنی است.

بخشی از آهنگ "بغض" احسان خواجه امیری بر روی سکانس هایی از فیلم های فروشنده، شنای پروانه، متری شیش و نیم، رهایم کن، زخم کاری، نیمه شب اتفاق افتاد، سعادت آباد تدوین شده است که بسیار دیدنی است.