فرانتس کافکا نویسنده مشهور جهانی رمان مسخ یک روز در پارک با دختر بچه ای مواجه می شود که عروسک خود را گم کرده است و همین موضوع سبب می شود که کافکا ماجرایی جالب را رقم بزند.

در این ویدئو ماجرا را با هم ببینیم.