داریوش فرهنگ در برنامه دورهمی مهران مدیری سخت کار دنیا را عاشق بودن عنوان کرد و گفت : نمی دانم چرا انسان همیشه به خودش حق می دهد که عاشق کسی باشد اما به طرف این حق را نمی دهد که او هم باید عاشق تو باشد.