یکتا ناصر بازیگر نام آشنا سینما و تلویزیون و همسر منوچهر هادی بعد از جدایی از منوچهر هادی گفت: دوست نداشتم در نیسان آبی بازی کنم و هرگز به منوچهر هادی به عنوان همسرم نگفتم چه نقشی را به من بدهد.