ویدئویی در فضای مجازی منتشر شده است که اجرای یکی از شرکت کنندگان در کنسرت رضا بهرام را نشان میدهد. برخی از کاربران گفته اند که این شرکت کننده اجرای بهتری نسبت به رضا بهرام داشت!