به تازگی ویدیویی از صحنه های مثبت 18 در سینمای ایران منتشر شده که بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این سکانس ها از فیلمهایی چون تگزاس، نهنگ عنبر، مصادره، هزارپا و .... است.