امیرعلی نبویان و همسرش قبل از یک مراسم با یکدیگر عکس یادگاری گرفتند و این عکس را در اینستاگرام خود منتشر کرد.

نبویان