کریم باقری در کنسرت محسن یگانه مورد تشویق بی نظیر حضار قرار گرفت و این تشویق آنقدر ادامه داشت کهع محسن یگانه گفت حسودی ام شد چرا که من را اینگونه تشویق نمی کنند.