همایون شجریان همزمان با سالگرد درگذشت هایده، آثاری از او را در کنسرت مونترال کانادا اجرا کرد.