بهاره افشاری بازیگر معروف ویدیویی از خود با لباس ورزشی منتشر کرده که بسیار مورد توجه و وایرال شده است.

بهاره افشاری با بازی در سریال او یک فرشته بود مشهور شد.