به تازگی ویدیویی از امین حیایی منتشر شده است که در آن از عشق به مملکت و مشکلات موجود می گوید و با بغض خواستاری رسیدگی به وضعیت مردم است. امین حیایی گرین کارت امریکا را نیز دارد و در وطن مانده است.