در روزهای اخیر تصویر جدیدی از رامبد جوان و همسر دومش نگار جواهریان و دخترشان نوردخت در سفر تفریحی به شهر کاشان منتشر شده است که مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفته است.

رامبد جوان در حالی که دخترش نوردخت را در کنار خود دارد، از سفر خاطره انگیز کاشان صحبت می کند که بعد از 20 سال به آنجا سفر کرده است. این ویدئو و صحبت های رامبد جوان در فضای مجازی در حال دست به دست شدن است.