کوتاه قدترین داماد جهان ازدواج کرد. داماد کوتاه قامت مدت ۵ سال وقت گذاشت تا خانواده همسر دلخواهش را برای ازدواج راضی کند. سرانجام خانواده عروس راضی شدند و این زوج متفاوت با هم ازدواج کردند.

در ویدئو زیر اختلاف قد داماد و عروس به وضوح مشهود است و داماد در بغل عروس می رقصد.