مراسم عروسی فاطمه قاسمی تنها بازمانده حادثه متروپل با پسری که نجاتش داده بود، بسیاری از مردم را تحت تاثیر خود قرار داد. صحبت های شنیدنی تنها بازمانده حادثه متروپل درباره همسرش را ببینید.

صحبت های شنیدنی داماد درباره همسرش فاطمه تنها بازمانده حادثه متروپل را ببینید.

فاطمه قاسمی متولد ۱۵ دی ۱۳۷۷ در آبادان، دارای مدرک تحصیلی کارشناسی حقوق است. او یکی از بازماندگان حادثه ریزش ساختمان متروپل در آبادان است که پس از یک ماه بستری در بیمارستان خرداد ۱۴۰۱ از بیمارستان مرخص شد. فاطمه قاسمی از شهریور ۱۴۰۰ در ساختمان متروپل مشغول به کار بود. تصاویری از ازدواج و همسر فاطمه قاسمی تنها بازمانده حادثه متروپل منتشر شده است.