ابوالفضل پور عرب در برنامه برمودا راز حضور نفر سوم در سکانسی از فیلم عروس را فاش کرد.

پور عرب گفت در سکانسی از فیلم عروس که در یک خودرو فیلمبرداری شد نفر سومی در کف ماشین دراز کشیده و حضور داشت تا مراقب باشد ارتباطی غیر از فیلمنامه رخ ندهد.

 

حجم ویدیو: 5.70M | مدت زمان ویدیو: 00:01:04