شب های مافیا زویادک، گیم شوی جذابی است که در آن یک قاتل سریالی به نام «زودیاک»، شهروندان و مافیای سیسیل را هدف قرار می دهد. در این برنامه محمد بحرانی نقش گرداننده بازی را بر عهده دارد. تولید و پخش سری جدید شب های مافیا به کارگردانی محمدرضا رضائیان در سال 1402 آماده شده است. شب های مافیا زودیاک در ژانر گیم شو و خانوادگی است.

شب های مافیا زویادک، گیم شوی جذابی است که در آن یک قاتل سریالی به نام «زودیاک»، شهروندان و مافیای سیسیل را هدف قرار می دهد. در این برنامه محمد بحرانی نقش گرداننده بازی را بر عهده دارد. تولید و پخش سری جدید شب های مافیا به کارگردانی محمدرضا رضائیان در سال 1402 آماده شده است. شب های مافیا زودیاک در ژانر گیم شو و خانوادگی است.