زانیار خسروی خواننده اردیبهشت ماهی سبک پاپ موسیقی باعث توقف کنسرتش و نارضایتی مردم و کاربران فضای مجازی شد. ادبیات باورنکردنی زانیار خسروی در کنسرت «ایهام» در ارومیه که به درگیری و هرج و مرج از سوی برگزار کننده کنسرت و این خواننده در روی سن انجامید.

زانیار خسروی خواننده اردیبهشت ماهی سبک پاپ موسیقی باعث توقف کنسرتش و نارضایتی مردم و کاربران فضای مجازی شد. ادبیات باورنکردنی زانیار خسروی در کنسرت «ایهام» در ارومیه که به درگیری و هرج و مرج از سوی برگزار کننده کنسرت و این خواننده در روی سن انجامید.

 

حجم ویدیو: 17.35M | مدت زمان ویدیو: 00:03:49