عباس ارشدی مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان تهران در جلسه کارگروه آرد و نان درخصوص نحوه برخورد با تخلفات نانوائی و درخصوص نحوه برخورد با تخلفات نانوائی و ارزیابی کارخانجات آرد استان اظهار داشت: به منظور بهبود شرایط واحدهای خبازی ، با واحدهایی که کم فروشی و یا گران فروشی می نمایند برخورد می گردد و سهمیه آرد اختصاص یافته آنها مورد تجدید نظر قرار می گیرد .

وی همچنین در مورد حمل و توزیع آرد در استان تهران گفت : در این زمینه هیچ مشکلی وجود ندارد و حمل و توزیع به شکل مطلوب اجرا می گردد.

در ادامه جلسه ، حشمت اله عسگری معاون اقتصادی استانداری تهران در مورد برنامه زمانبندی تعیین شده جهت بازسازی کارخانجات آرد استان گفت: کارخانجاتی که نیاز به بازسازی و بروز رسانی تأسیسات خود دارند باید ظرف مدت 5 سال اقدام نمایند ، در غیراینصورت به ازاء هر سال تأخیر 20 درصد از سهمیه آنان کسر و به کارخانجاتی که دارای شرایط مطلوب می باشند واگذار خواهد شد .

عسگـری بـا اشاره به انتقال وظائف دبیـرخانه کارگروه آرد و نـان استان از سازمان صمت به جهاد کشاورزی گفت : باید اطلاع رسانی لازم جهت آگاهی متقاضیان صورت گرفته و خدمات مربوطه بخوبی ارائه گردد .

وی در مورد درخواست جابجائی و تغییر مکان برخی واحدهای نانوائی گفت : این تغییر مکان مشروط به عدم اخلال در ارائه خدمت در مناطق و محلات بوده و منوط به نیاز و رضایتمندی ساکنین هر محل است.

منبع: تسنیم

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: