بنابر آخرین پیش بینی ها شدت بارندگی‌ های شنبه، در نوار جنوبی کشور است و موج پرقدرت‌ تری از بارش‌ ها  از یکشنبه وارد کشور  می‌ شود.